Категории


ПодкрепетеВторник, 25 Февруари 2014 08:40

Обръщение на Свещения Синод на УПЦ към държавната власт

В последно време Украина преживя един от най-трудните моменти в своята история

 

Киев, 25 февруари, 2014 год.

 

В последно време Украина преживя един от най-трудните моменти в своята история. Острата обществено-политическа криза доведе до братоубийствен конфликт и гибел на наши съграждани.

 

Помнейки за това, че нашият Бог е не Бог на враждата, а Бог на мира, от името на епископата, духовенството и вярващите в Украинската Православна Църква ние осъждаме престъпните действия на онази държавна власт, която провокира кръвопролитието по улиците и площадите на Златовърховия Киев.

 

Днес ние възнасяме молитви за здравето на ранените, упокоението на душите на загиналите, изразяваме съболезнования на всички семейства, които е постигнала скръб. Мнозина сега се намират в болниците. Мнозина от тях завинаги ще останат инвалиди. Считаме, че държавата днес трябва да осигури материална помощ на семействата на всички загинали и всички пострадали както в Киев, така и в другите раегиони на Украина.

 

Гибелта  на хората - това е винаги трагедия. Гибелта на еднокръвни братя, граждани на тази страна  - това е трагедия за целия народ.

 

Затова Църквата предлага да се продължат дните на траура до края на Великия Пост, когато на 40-тия ден ще поменаваме загиналите. За целия този период Църквата предлага да се отменят всички масови развлекателни мероприятия в страната, а също по съответен начин да се коригират програмите на телевизионните канали и радиостанции.

 

Днес пред нас стои важната задача за построяване на нова страна, основана на началата на доброто и справедливостта, териториалната цялостност и консолидацията на обществото.

 

Реализирайки тази задача, държавната власт, както гласи Конституцията на Украина, трябва да осъзнава своята отговорност пред Бога, собствената съвест, предходните, сегашните и бъдещите поколения.

 

Отделянето на Църквата от държавата не означава нейното отделяне от украинското общество. Украинската Православна Църква за пореден път подчертава, че е готова за конструктивно взаимодействие с държавната власт в различните сфери на обществения живот.

 

Това са в частност, делата на милосърдие и благотворителност, грижата за запазване на нравствеността в обществото, патриотичното образование и възпитание, запазването на историческото и културно наследие, подкрепата на институцията на семейството, майчинството и детството и т. н.

 

 

Ние трябва да запазим единната съборна Украина за следващите поколения

 

Украинската Православна Църква не дели своите верни по политическа, ториториална, национална, езикова, социална принадлежност или любими други признаци, демонстрира на цялото украинско общество, че за нас, вярващите, единството в Христа - е по-голямо, от нашите земни различия.

 

В продължение на тежката криза от края на 2013 - началото на 2014 година, ние нееднократно подчертавахме, че се застъпваме за запазване целостността на Украинската държава. И днес призоваваме органите на държавната власт да не допуснат разпада на страната. Ние трябва да запазим единната съборна Украина за следващите поколения.

 

В сегашната ситуация на тежка социална напрегнатост ние трябва да приложим максимум усилия за съхранение в Украина на религиозния мир. В никакъв случай не трябва да се допусне противопоставяне на религиозна почва. Нашето голямо украинско семейство трябва да бъде единно в многообразието.

 

В свободната държава всеки има право на свободно изразяване на своите религиозни убеждения и не трябва да пречи на такова също свободно изповядване на други възгледи. Държавата трябва да бъде гарант за свободата на вероизповеданието. И ние сме готови да помагаме на държавата в реализирането на тази важна конституционна норма.

 

На 22 февруари 2014 год. „Украинската Православна Църква Киевска Патриаршия” направи обръщение в адрес на нашата Църква с призив към преодоляване на разделението на Православието в Украина. Ние приветстваме всички инициативи, насочени към преодоляване на църковния разкол. Заедно с това, Украинската Православна Църква счита, че делото на преодоляване на разкола трябва да се решава по пътя на премерен и професионален диалог, който трябва да се води на основа на православното канонично право. Ние считаме за опасно използването на сложната политическа ситуация в страната за приемане на непремислени решения в сферата на църковния живот. Ние още веднъж подтвърждаваме своята готовност към диалог, но считаме за възможно да обсъждаме този въпрос в спокойна обстановка без какъвто и да било натиск от страна на обществено-политически сили. Политическо вмешателство в процеса на преодоляването на църковните разколи е недопустимо.

 

Възстановяването на единството в Украинското Православие - това е изключително църковно дело. Украинската Православна Църква нееднократно е подчертавала, че приветства усилията на чиновниците и политиците, които са насочени към преодоляване на църковния разкол, обаче в никакъв случай тези усилия не трябва да се превръщат във вмешателство във вътрешните дела на Църквата.

 

Трагичните събития от началото на 2014 година завинаги ще останат скръбна страница от най-новата история на Украина. И ние трябва да приложим всички усилия, за да не допуснем повтарянето на този ужас в бъдеще. Днес ние възнасяме молитви за украинския народ. Молим Бога, Той да пази нашата страна и ни помага в развитието на справедлива демократична държава.

 

Боже Велики Едини, Украина на нас ни пази!

 

 

24 февруари, 2014 год.

 

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра

 

 

Прес-служба на Украинската Православна Църква

 

 

pravoslavie.ru

източник:  orthodoxy.ua

Church.Ua

 

Протокол на заседанията на Свещения Синод на УПЦ МП

За преодоляването на разкола е необходим диалог на прощението

 

Прочетена 22 пъти

Последно добавени